Trimite anunţ

 Anunţurile text pot fi trimise direct de aici urmând instrucţiunile de mai jos:
  • Toate câmpurile sunt obligatorii.
  • Scrieţi anunţul fără a folosi majuscule.
  • La rubrica "Subject" specifică categoria anunţului.
  • Introdu codul de acces exact cum apare, ţinând cont de literele mari, mici sau semne de puctuație, afişate.
  • Mesajele fără date de contact sau care conţin obscenităţi nu vor fi afişate.
  • Eşti singurul responsabil pentru veridicitatea conţinutului şi datelor de contact din mesaj.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Chat - Buzău PortALL INclusive

;